Now Showing 6:00 am

Program schedule

 • 12:00 am
  MOVIE
 • 1:00 am kg-thumb Khuda Gawah
 • 2:00 am kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 3:00 am mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 4:00 am bolteafsane Boltay Afsanay
 • 5:00 am bhatti and dd Bhatti & DD
 • 6:35 am TVONE Tilawat E Quran
 • 6:00 am kg-thumb Khuda Gawah
 • 7:00 am bolteafsane Boltay Afsanay
 • 8:00 am kg-thumb Khuda Gawah
 • 9:00 am apkasahir-thumb Aap ka Sahir
 • 11:00 am
  Orangi Ki Anveri
 • 12:00 pm kg-thumb Khuda Gawah
 • 1:00 pm shastri-sisiter Shastri Sisters
 • 2:00 pm aiza-or-nisa Aiza aur Nissa
 • 3:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 4:00 pm MeinSitara-thumb Mein Sitara
 • 5:00 pm kg-thumb Khuda Gawah
 • 6:00 pm shastri-sisiter Shastri Sisters
 • 7:00 pm aiza-or-nisa Aiza Aur Nissa
 • 8:00 pm mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 9:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 9:30 pm funkari-thumbnail FUNKARI
 • 10:00 pm mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 11:00 pm
  Noori
 • 12:00 am sitara2 Mein Sitara
 • 1:00 am apkasahir-thumb Aap Ka Sahir
 • 3:00 am
  Orangi Ki Anveri
 • 4:00 am small Taan
 • 5:00 am yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 6:00 am mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 6:35 am TVONE Tilawat E Quran
 • 7:00 am sitara2 Mein Sitara
 • 8:00 am mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 9:00 am apkasahir-thumb Aap ka Sahir
 • 11:00 am coke studio Coke Studio
 • 12:00 pm mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 1:00 pm shastri-sisiter Shastri Sisters
 • 2:00 pm aiza-or-nisa Aiza aur Nissa
 • 3:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 3:30 pm funkari-thumbnail FUNKARI
 • 4:00 pm
  Noori
 • 5:00 pm mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 6:00 pm shastri-sisiter Shastri Sisters
 • 6:00 pm parizad-Thumbnail Parizad
 • 7:00 pm aiza-or-nisa Aiza Aur Nissa
 • 9:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 9:30 pm funkari-thumbnail FUNKARI
 • 10:00 pm parizad-Thumbnail Parizad
 • 11:00 pm
  Noori
 • 12:00 am yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 1:00 am apkasahir-thumb Aap Ka Sahir
 • 3:00 am
  Orangi Ki Anveri
 • 4:00 am kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 5:00 am kg-thumb Khuda Gawah
 • 6:35 am TVONE Tilawat E Quran
 • 6:00 am parizad-Thumbnail Parizad
 • 7:00 am mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 8:00 am parizad-Thumbnail Pari Zaad
 • 9:00 am apkasahir-thumb Aap ka Sahir
 • 11:00 am
  National Ka Pakistan
 • 11:30 am
  Orangi Ki Anveri
 • 12:00 pm parizad-Thumbnail Parizad
 • 1:00 pm shastri-sisiter Shastri Sisters
 • 2:00 pm aiza-or-nisa Aiza aur Nissa
 • 3:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 3:30 pm funkari-thumbnail FUNKARI
 • 4:00 pm
  Noori
 • 5:00 pm parizad-Thumbnail Parizad
 • 6:00 pm shastri-sisiter Shastri Sisters
 • 7:00 pm aiza-or-nisa Aiza Aur Nissa
 • 8:00 pm kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 9:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 10:00 pm kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 11:00 pm
  Noori
 • 12:00 am bolteafsane Boltay Afsanay
 • 1:00 am apkasahir-thumb Aap Ka Sahir
 • 3:00 am
  Orangi Ki Anveri
 • 4:00 am sitara2 Mein Sitara
 • 5:00 am mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 6:35 am TVONE Tilawat E Quran
 • 6:00 am kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 7:00 am parizad-Thumbnail Parizad
 • 8:00 am kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 9:00 am apkasahir-thumb Aap ka Sahir
 • 11:00 am
  Orangi Ki Anveri
 • 12:00 pm kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 1:00 pm shastri-sisiter Shastri Sisters
 • 2:00 pm aiza-or-nisa Aiza aur Nissa
 • 3:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 4:00 pm
  Noori
 • 5:00 pm kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 6:00 pm sawara-our-ragini Swara Aur Ragini
 • 7:00 pm aiza-or-nisa Aiza Aur Nissa
 • 8:00 pm MeinSitara-thumb Mein Sitara
 • 9:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 10:00 pm sitara2 Mein Sitara
 • 11:00 pm yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 1:00 am apkasahir-thumb Aap Ka Sahir
 • 3:00 am
  Orangi Ki Anveri
 • 3:00 am bolteafsane Boltay Afsanay
 • 4:00 am yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 5:00 am small Taan
 • 6:00 am sitara2 Mein Sitara
 • 6:35 am TVONE Tilawat E Quran
 • 7:00 am kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 8:00 am sitara2 Mein Sitara
 • 9:00 am apkasahir-thumb Aap ka Sahir
 • 11:00 am
  Orangi Ki Anveri
 • 11:00 am 5 Bhatti & DD
 • 1:00 pm shastri-sisiter Shastri Sisters
 • 2:00 pm aiza-or-nisa Aiza aur Nissa
 • 3:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 3:00 pm 5 Bhatti & DD
 • 4:00 pm
  Desi Girl Be Desi Babu
 • 5:00 pm
  BADTAMEEZ ISHQ
 • 6:00 pm sawara-our-ragini Swara Aur Ragini
 • 7:00 pm aiza-or-nisa Aiza Aur Nissa
 • 8:00 pm yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 9:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 10:00 pm yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 11:00 pm bolteafsane Boltay Afsanay
 • 12:00 am kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 1:00 am apkasahir-thumb Aap Ka Sahir
 • 3:00 am
  Orangi Ki Anveri
 • 4:00 am kg-thumb Khuda Gawah
 • 5:00 am kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 6:00 am yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 6:35 am TVONE Tilawat E Quran
 • 7:00 am sitara2 Mein Sitara
 • 8:00 am yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 9:00 am apkasahir-thumb Aap ka Sahir
 • 11:00 am
  National Ka Pakistan
 • 11:00 am
  NATIONAL KP20MTS (1)
 • 11:30 am
  Orangi Ki Anveri
 • 12:00 pm yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 1:00 pm sawara-our-ragini Swara Aur Ragini
 • 2:00 pm aiza-or-nisa Aiza aur Nissa
 • 3:00 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 4:00 pm kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 5:00 pm yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 6:00 pm coke studio Coke Studio 7eps
 • 7:00 pm aiza-or-nisa Aiza Aur Nissa
 • 8:00 pm bolteafsane Boltay Afsanay
 • 10:00 pm
  HIMMATWALA
 • 1:00 am yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 2:00 am sitara2 Mein Sitara
 • 3:00 am kks-thumb Khushboo Ka Safar
 • 4:00 am mann-pyasa-thumb Mann Pyasa
 • 5:00 am yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 6:35 am TVONE Tilawat E Quran
 • 6:00 am bolteafsane Boltay Afsanay
 • 7:00 am yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 8:00 am bolteafsane Boltay Afsanay
 • 9:00 am apkasahir-thumb Aap ka Sahir
 • 11:00 am coke studio Coke Studio
 • 12:00 pm bolteafsane Boltay Afsanay
 • 1:00 pm sawara-our-ragini Swara Aur Ragini
 • 2:00 pm aiza-or-nisa Aiza aur Nissa
 • 3:00 pm
  National Ka Pakistan
 • 3:30 pm meri-ashiqi Meri Ashiqui Tum Se Hai
 • 4:00 pm yeh-junoon_thumb Ye Junoon
 • 5:00 pm bolteafsane Boltay Afsanay
 • 6:00 pm social-dairies Social Diaries
 • 7:00 pm bhatti and dd Bhatti & DD
 • 8:00 pm kg-thumb Khuda Gawah
 • 9:00 pm
  Movie: SINGHAM RETURNS